تله های زمان عقب نشینی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
وقتی بچه ها به اجبار قبضه های دوشكا را درعقب نشینی جا می گذاشتند به جای گوگرد مخصوص فشنگ دوشكا، مثلاً خرج توپ یـا آر.پی.جی. هفت یا یازده در فشنگ می ریختند و چون عراقی ها به قبضه می رسیدند و آن را سالم می یافتند فوری سر آن را برمی گرداندند و شروع به […]
وقتی بچه ها به اجبار قبضه های دوشكا را درعقب نشینی جا می گذاشتند به جای گوگرد مخصوص فشنگ دوشكا، مثلاً خرج توپ یـا آر.پی.جی. هفت یا یازده در فشنگ می ریختند و چون عراقی ها به قبضه می رسیدند و آن را سالم می یافتند فوری سر آن را برمی گرداندند و شروع به تیراندازی می كردند اما از آن جا كه بدنۀ سلاح حد مجازی از انفجار را تحمل می كند و نه بیش تر، منفجر می شد و قبضه و خدمۀ آن از بین می رفتند. این شیوه برای اكثر جنگ افزارهایی كه در عقب نشینی جا می ماندند هر یك به گونه ای اجرا می شد، مثلاً نارنجك را به گهوارۀ دوشكا می بستند و كسی كه قصد مسلح كردن آن را داشت در این حالت كشته می شد یا ضامن نارنجك را به گلنگدن متصل می كردند. وقتی گلنگدن كشیده می شد قبضه براثر انفجار نارنجك نابود می شد.