تسبیح فشنگی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
با فشنگ های استفاده شده تسبیح می ساختیم. اول فشنگ ها را گرم و سرب آن را خالی می كردیم، سپس نوك آن ها را سوهان می زدیم و سوراخ كوچكی در آن تعبیه می كردیم. آن وقت فشنگ ها را با آب لیمو می شستیم تا خوب براق شود. بعد نخی را كه از […]
با فشنگ های استفاده شده تسبیح می ساختیم. اول فشنگ ها را گرم و سرب آن را خالی می كردیم، سپس نوك آن ها را سوهان می زدیم و سوراخ كوچكی در آن تعبیه می كردیم. آن وقت فشنگ ها را با آب لیمو می شستیم تا خوب براق شود. بعد نخی را كه از موشك ها به دست آورده بودیم از سوراخ نوك فشنگ رد می كردیم و تسبیح زرد رنگی به دست می آمد.