تانك و تایر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات خیبر دشمن برای اولین بار از تانك های تی٧٢ استفاده كرد. این نوع تانك را از روبه روی نمی توان منهدم كرد و فقط باید از دو طرف آن را مورد هدف آر.پی.جی قرار داد تا منهدم شود. وقتی بچه ها فهمیدند تانك های مزبور وارد عمل شده اند، روحیۀ خود را از […]
در عملیات خیبر دشمن برای اولین بار از تانك های تی٧٢ استفاده كرد. این نوع تانك را از روبه روی نمی توان منهدم كرد و فقط باید از دو طرف آن را مورد هدف آر.پی.جی قرار داد تا منهدم شود. وقتی بچه ها فهمیدند تانك های مزبور وارد عمل شده اند، روحیۀ خود را از دست دادند و دیگر نمی دانستند چه كنند . تانك ها با شتاب به سمت خاكریزهای خودی حمله ور شدند و نیروهای آر.پی.جی زن هم كُپ كرده بودند. حاج همت ابتكاری به خرج داد. وقتی دید تانك های عراق بی پروا و با جسارت جلو می آیند، فرمان داد تعدادی لاستیك اسقاطی را با نقت یا بنزین آتش زدند و در صحنۀ نبرد رها ساختند. دشمن با مشاهدۀ دودی كه از اطراف صحنۀ نبرد در جاهای مختلف به هوا برخاسته بود تصور كرد تانك های پیشرفته اش هدف قرار گرفته اند. پس عقب نشینی كرد و تك شدید و برنامه ریزی شده اش با این ابتكار به شكست انجامید.