تابلوی یا حسین شهید

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در ماه محرم برای تبلیغات باید تابلوهایی با عبارات“ یا حسین شهید“ و غیره تهیه می كردیم. من به فكر افتادم از فیبرهای ضخیمی كه در آن جا وجود داشت استفاده كنم. فیبرها را به قطعات مختلف برش دادم و با جوهرخودكار روی آن عبارات نویسی كردم و در نقاط مختلف مسیر سنگر نصب كردم.
در ماه محرم برای تبلیغات باید تابلوهایی با عبارات“ یا حسین شهید“ و غیره تهیه می كردیم. من به فكر افتادم از فیبرهای ضخیمی كه در آن جا وجود داشت استفاده كنم. فیبرها را به قطعات مختلف برش دادم و با جوهرخودكار روی آن عبارات نویسی كردم و در نقاط مختلف مسیر سنگر نصب كردم.