بند پوتین های تله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
یكی از بچه های تخریب سیم تله را گم كرده بود. همان شب هم تانك های دشمن درحال حركت به سوی خطوط ما بودند. درآن شرایط به جای سیم تله از بند پوتین هایمان استفاده كردیم و الحمد الله چون شب بود تانك ها و نیروهای دشمن متوجه نشدند و داخل میدان گرفتار و منهدم […]
یكی از بچه های تخریب سیم تله را گم كرده بود. همان شب هم تانك های دشمن درحال حركت به سوی خطوط ما بودند. درآن شرایط به جای سیم تله از بند پوتین هایمان استفاده كردیم و الحمد الله چون شب بود تانك ها و نیروهای دشمن متوجه نشدند و داخل میدان گرفتار و منهدم شدند.