بزرگی به عقل است

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
هر كس چیزی می گفت یكی آیه می خواند، یكی حدیث می گفت، یكی رباعی می خواند، یكی از بزرگی نقل قول می كرد و خلاصه نوبت به نوبت می گشت تا می رسید به بعضی بزرگان و «مردان تیكه»؛ كسانی كه كارشان «تجاهل العارف» بود نوبت به آن بزرگوار كه رسید دو زانو نشست […]
هر كس چیزی می گفت یكی آیه می خواند، یكی حدیث می گفت، یكی رباعی می خواند، یكی از بزرگی نقل قول می كرد و خلاصه نوبت به نوبت می گشت تا می رسید به بعضی بزرگان و «مردان تیكه»؛ كسانی كه كارشان «تجاهل العارف» بود نوبت به آن بزرگوار كه رسید دو زانو نشست و با ژست عالمانه ای گفت «بزرگی به عقل است و درازی به قد».