برادرا دقت كنند

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
صدا به صدا نمی رسید هر كس چیزی می گفت؛ حركتی می كرد. همه كلافه شده بودند. هیچ كس نمی دانست چه كند. برای بچه های بی حال و حوصله و احیاناً مریض تحمل ناپذیر بود. یكی از بچه ها كه راه كار می دانست به بغل دستی اش گفت بنشین و بعد روی دوش […]
صدا به صدا نمی رسید هر كس چیزی می گفت؛ حركتی می كرد. همه كلافه شده بودند. هیچ كس نمی دانست چه كند. برای بچه های بی حال و حوصله و احیاناً مریض تحمل ناپذیر بود. یكی از بچه ها كه راه كار می دانست به بغل دستی اش گفت بنشین و بعد روی دوش او رفت و خیلی مسئولانه و بزرگ منشانه خطاب به بچه ها گفت:«برادرا دقت كنند! برادرا دقت كنند!» همه ساكت شدند؛ مثل این كه هیچ كس آن جا نباشد. بعد در حالی كه همه منتظر بودند یك خبر مهم و شنیدنی را اعلام كنند یا عباراتی را از زبان مسئولی به اطلاع بقیه برساند، بسیار عادی و با آرامش اضافه كرد:«دقت در هر كاری لازمۀ آن كار است».