بدن آبكش

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در گردان انصار الحسین تیپ ٤ كه بودیم، فردی روحانی از آمل آمده بود نزد ما بماند. حوالی ساعت پنج عصر به مقر رسید. می گفت:«حقیقتش این است كه من در قرارگاه خاتم الانبیا(ص) بودم از دست پشه هایش فرار كردم، وضع شما اینجا چطور است؟» گفتیم:«حاج آقا خاطرت جمع باشد. پشه ها از خودمان […]
در گردان انصار الحسین تیپ ٤ كه بودیم، فردی روحانی از آمل آمده بود نزد ما بماند. حوالی ساعت پنج عصر به مقر رسید. می گفت:«حقیقتش این است كه من در قرارگاه خاتم الانبیا(ص) بودم از دست پشه هایش فرار كردم، وضع شما اینجا چطور است؟» گفتیم:«حاج آقا خاطرت جمع باشد. پشه ها از خودمان هستند. پشه دان(بند) هم البته داریم. فوقش از خون شما كمی سفرۀ پشه های مستضعف ما رنگین می شود». صبح شد حاجی گفت:«معلوم می شود سفارش ما را كرده بودید! چون دیشب بدنم را آبكش كردند الان اگر دویست لیتر آب به حلق من بریزید همه اش از حفره هایی كه پشه ها ایجاد كرده اند بیرون می آید!»