اولین چاپ مصاحبه های اسرای عراقی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
روزنامه جمهوری اسلامی اولین روزنامه ای بود كه برای اولین بار اقدام به انتشار مصاحبه های جالب« مرتضی سرهنگی» با اسرای عراقی نمود. این خاطرات چندی بعد توسط انتشارات سروش به چاپ رسید. منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار
روزنامه جمهوری اسلامی اولین روزنامه ای بود كه برای اولین بار اقدام به انتشار مصاحبه های جالب« مرتضی سرهنگی» با اسرای عراقی نمود. این خاطرات چندی بعد توسط انتشارات سروش به چاپ رسید.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار