اولین همایش علمی خاطره نویسی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین همایش علمی خاطره نویسی دفاع مقدس به مدت دو روز از چهارم مهرماه سال ١٣٨٣ در تالار شهید دهشور دانشكده علوم دانشگاه تهران كار خود را آغاز كرد. در این همایش دو روزه ، برترین مقاله های خاطره نویسی دفاع مقدس معرفی شد. همچنین میزگردی در ارتباط با خاطره نویسی دفاع مقدس برگزار شد. […]
اولین همایش علمی خاطره نویسی دفاع مقدس به مدت دو روز از چهارم مهرماه سال ١٣٨٣ در تالار شهید دهشور دانشكده علوم دانشگاه تهران كار خود را آغاز كرد.
در این همایش دو روزه ، برترین مقاله های خاطره نویسی دفاع مقدس معرفی شد. همچنین میزگردی در ارتباط با خاطره نویسی دفاع مقدس برگزار شد.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار