اولین همایش خاطره نویسی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین همایش خاطره نویسی به همت معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در روزهای چهارم و پنجم مهر ماه سال ١٣٨٣ در تهران برگزار شد. ١١٠مقاله به دبیر خانه همایش ارسال شد، كه این مقالات در ٢٣ موضوع تدوین شده بود، از میان این مقالات، ٢٥ مقاله به […]
اولین همایش خاطره نویسی به همت معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در روزهای چهارم و پنجم مهر ماه سال ١٣٨٣ در تهران برگزار شد.
١١٠مقاله به دبیر خانه همایش ارسال شد، كه این مقالات در ٢٣ موضوع تدوین شده بود، از میان این مقالات، ٢٥ مقاله به صورت علمی بوده است.
آثار انتخابی در این همایش ارائه و قرار شد كه این آثار در مجموعه ای تدوین شود.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار