اولین همایش تجلیل از قهرمانان شاهد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین همایش تجلیل از پیشكسوتان و قهرمانان ورزشی شاهد و ایثارگران كل كشور در روزهای ١٦و ١٧ بهمن ماه سال ١٣٨٦ برگزار شد. منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار
اولین همایش تجلیل از پیشكسوتان و قهرمانان ورزشی شاهد و ایثارگران كل كشور در روزهای ١٦و ١٧ بهمن ماه سال ١٣٨٦ برگزار شد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار