اولین همایش«بررسی نقش تبلیغات»

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پس از پایان دوران دفاع مقدس، وقت آن رسیده بود كه ابعاد مختلف این هشت سال بررسی شود و با مرور فعالیت ها و اندیشه های موجود و اعمال شده در آن زمان ، به نقاط قوت و ضعف آنها پی برده شود. شاید اولین جرقه های بررسی علمی نقش فرهنگ و ابزارهای آن در […]
پس از پایان دوران دفاع مقدس، وقت آن رسیده بود كه ابعاد مختلف این هشت سال بررسی شود و با مرور فعالیت ها و اندیشه های موجود و اعمال شده در آن زمان ، به نقاط قوت و ضعف آنها پی برده شود.
شاید اولین جرقه های بررسی علمی نقش فرهنگ و ابزارهای آن در جنگ در سال های ١٣٧٥ به بعد زده شد؛ كه یكی از جرقه ها, برگزاری اولین دوره همایش بررسی علمی نقش تبلیغات- یكی از مهم ترین ابزارهای فرهنگ_ در جنگ توسط دانشكده فرماندهی و ستاد سپاه(دافوس) بود كه به سهم خود نقش نسبتاً خوبی را در این عرصه ایفا كرد و باعث جهت دهی افكار و تلاش محققان برای یافتن كاستی ها و قوت های تبلیغات در آن زمان و ارائه نظریه ها و راهكارهای بنیادی و اصولی در این زمینه گشت.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار