اولین نشست كانون مشاركت پاكسازی مین

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین نشست عمومی كانون در حال تاسیس مشاركت پاكسازی مین در تاریخ ٢٨ تیر ماه ١٣٨٣ با حضور جمعی از نمایندگان سابق مجلس و كارشناسان حقوقی،اجتماعی و اقتصادی كشور برگزار شد. مدیر عامل این كانون گفت: اعضای پاكسازی مین با این باور كه می توان و باید در كوتاه ترین زمان، خسارت های اقتصادی و […]
اولین نشست عمومی كانون در حال تاسیس مشاركت پاكسازی مین در تاریخ ٢٨ تیر ماه ١٣٨٣ با حضور جمعی از نمایندگان سابق مجلس و كارشناسان حقوقی،اجتماعی و اقتصادی كشور برگزار شد.
مدیر عامل این كانون گفت: اعضای پاكسازی مین با این باور كه می توان و باید در كوتاه ترین زمان، خسارت های اقتصادی و اجتماعی مین را كاهش داد، فعالیت می كنند. بر اساس آنچه در این همایش مطرح شد، ایران دارای بیش از دو میلیون و پانصد هزار هكتار زمین آلوده به مین دارد. بر اساس گزارش های جهانی و داخلی، ایران یكی از آلوده ترین كشورهای آلوده به مین در سطح جهان محسوب می شود.
به گزارش سازمان ملل، ایران دارای حدود شانزده میلیون مین خنثی نشده در روستاها و شهرهای مرزی خود است.در اولین همایش كانون مشاركت پاكسازی مین، تلفات ناشی از حضور این مین ها حدوداً روزانه دو نفر عنوان شد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار