اولین نشست استرالیا و سلاح شیمیایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
به دنبال استفاده عراق از سلاح های شیمیایی و به پیشنهاد كشور استرالیا ، گروهی موسوم به گروه استرالیا در سال ١٩٨٤ تشكیل گردید.این گروه شامل كشورهای اروپای غربی به همراه كشورهای آمریكا، كانادا، ژاپن و استرالیا بود. و در حقیقت یك ائتلاف بین نمایندگان سی گروه از صنایع ملی و نمایندگان دولت های مذكور […]
به دنبال استفاده عراق از سلاح های شیمیایی و به پیشنهاد كشور استرالیا ، گروهی موسوم به گروه استرالیا در سال ١٩٨٤ تشكیل گردید.این گروه شامل كشورهای اروپای غربی به همراه كشورهای آمریكا، كانادا، ژاپن و استرالیا بود. و در حقیقت یك ائتلاف بین نمایندگان سی گروه از صنایع ملی و نمایندگان دولت های مذكور بود. در اولین نشست این گروه صادرات ٣٥ پیش ماده شیمیایی و تجهیزات و تولیدات مربوط به عوامل جنگی را به كشورهای نام برده شده در لیستی كه حقوق بین الملل را رعایت نمی كردند ممنوع اعلام گردید.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار