اولین معلم راوی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
طرح معلم راوی به منظور آشنایی دانش آموزان با دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت غرور ملی، معرفی الگوهای برتر،تقویت انگیزه های حماسی و معنوی در بین دانش آموزان، پاسخ به شبهات مطرح شده در حوزه دفاع مقدس و ترغیب دانش آموزان برای شناخت ابعاد مختلف این حوزه توسط ادارۀ كل حفظ […]
طرح معلم راوی به منظور آشنایی دانش آموزان با دوران دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت غرور ملی، معرفی الگوهای برتر،تقویت انگیزه های حماسی و معنوی در بین دانش آموزان، پاسخ به شبهات مطرح شده در حوزه دفاع مقدس و ترغیب دانش آموزان برای شناخت ابعاد مختلف این حوزه توسط ادارۀ كل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان كرمان و با همكاری آموزش و پرورش استان به مرحله اجرا درآمد. این طرح برای اولین بار در سطح كشور در مهر ماه ١٣٦٨ در استان كرمان عملی شد كه نتایج ارزشمندی بر آن مرتبت است.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار