اولین مسابقه داستان نویسی جانباز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین مسابقه سراسری داستان كوتاه نویسی در مورد جانبازان در سال ١٣٧٤ برگزار شد. حاصل مسابقه، ده ها داستان قابل چاپ در این زمینه بود كه پس از ویرایش و انجام برخی اصلاحات در مورد تعدادی از آنها در سه مجموعه (دو مجموعه برای بزرگسالان، تحت عناوین «در جبهه ای دیگر» و از«ماووت تا آلپ» […]
اولین مسابقه سراسری داستان كوتاه نویسی در مورد جانبازان در سال ١٣٧٤ برگزار شد.
حاصل مسابقه، ده ها داستان قابل چاپ در این زمینه بود كه پس از ویرایش و انجام برخی اصلاحات در مورد تعدادی از آنها در سه مجموعه (دو مجموعه برای بزرگسالان، تحت عناوین «در جبهه ای دیگر» و از«ماووت تا آلپ» و یك مجموعه برای نوجوانان ، با نام«نقطه اوج».منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار