اولین مركز ثبت خاطرات جنگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مركز ثبت خاطرات سپاه، اولین مركزی است كه برای جمع آوری و تدوین خاطرات و ارزش های خلق شده در جنگ تحمیلی متولد شد، و این طفل نوپا امروز به رشد و بلوغ قابل توجهی رسیده ،آنچنان كه می تواند نهال امید را در دل هواداران فرهنگ ناب بسیج غرس كند. حرقه لزوم فعالیت ثبت […]
مركز ثبت خاطرات سپاه، اولین مركزی است كه برای جمع آوری و تدوین خاطرات و ارزش های خلق شده در جنگ تحمیلی متولد شد، و این طفل نوپا امروز به رشد و بلوغ قابل توجهی رسیده ،آنچنان كه می تواند نهال امید را در دل هواداران فرهنگ ناب بسیج غرس كند.
حرقه لزوم فعالیت ثبت خاطرات و وقایع جنگ در سپاه درست همزمان با تشكیل تبلیغات جبهه و جنگ كه جهت غنا و عمق بخشیدن به غعالیت های تبلیغاتی در جبهه ها تشكیل شده بود،زده شد. اولین اقدام در این زمینه چاپ دفترچه خاطراتی بود كه روی آن با خط قرمز نوشته شده بود“یاثارالله“. این دفترچه در سال١٣٥٩ با تیتراژ قابل توجهی چاپ شد و از طریق شبكه تبلیغاتی قرارگاه ها در خطوط مقدم و مراكز تجمع نیرو پخش گردید.
انگیزۀ اصلی آغاز این فعالیت، الهام گرفتن از حماسۀ عاشورای حسینی و آثار حیات بخش نقل ابعاد متخلف قیام سالار شهیدان بود...
تاكیدات حضرت امام خمینی(ره) و مسئولین كشوری و لشكری مشوق این امر بود. حضرت امام خمینی(ره) فرموده بودند : كه جبهه های جنگ ما دانشگاه هستند و طبیعی بود كه درس های این دانشگاه و پرورش یافتگان آن می بایست در تاریخ جاودانه شوند تا الهام بخش نسل های آینده باشند.
مقام معظم رهبری در آن زمان تاكید مكرری در این زمینه داشتند و فرمودند:
ثبت لحظات درد و داغ و شادی و پیروزی حفظ تجاوز دشمن و مقاومت مردم است كه به آیندگان امكان خواهد داد تا ابعادی از این سرگذشت را بشناسند و با گوشه هایی از مظلومیت ملت ما و سبعیت دشمنان ما آشنا شوند.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار