اولین مجموعه مباحث تحلیل دفاع مقدس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین مجموعه مباحث تحلیل حماسه هشت سال دفاع مقدس به روایت فرمانده اسبق پاسدارن انقلای اسلامی سرلشكر پاسداران محسن رضایی،همزمان با اعزام راهیان نور در فروردین سال ١٣٨٦ منتشر شد. این مجموعه با عنوان «راهیان نور یك» در سطحی وسیع منتشر شد و در اختیار كاروان های راهیان نور قرار گرفت .انتشار مجموعه های مهم […]
اولین مجموعه مباحث تحلیل حماسه هشت سال دفاع مقدس به روایت فرمانده اسبق پاسدارن انقلای اسلامی سرلشكر پاسداران محسن رضایی،همزمان با اعزام راهیان نور در فروردین سال ١٣٨٦ منتشر شد.
این مجموعه با عنوان «راهیان نور یك» در سطحی وسیع منتشر شد و در اختیار كاروان های راهیان نور قرار گرفت .انتشار مجموعه های مهم از وقایع دفاع مقدس به ویژه از زبان شاخص ترین فرماندهان، زمینه سازآشنایی نسل حاضر و نسل های آینده تاریخ دفاع مقدس است.
در این مجموعه، سلسله مباحث سردار رضایی در قالب پرسش و پاسخ با عناوینی چون قطعنامه ٥٩٨، ایران و عراق قبل و پس از جنگ،آخرین عملیات ایران، جنگ در پشت جبهه و عملیات والفجر٨ به صورت لوح فشرده عرضه شده است.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار