اولین مجتمع آموزشی طلاب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین مجتمع آموزشی طلاب برای تداوم تحصیلات روحانیون رزمنده، نوزدهم خرداد ماه سال ١٣٦٦ افتتاح شد. در مراسم آغاز به كار این مجتمع عده ای از روحانیون، شخصیت های علمی، فرهنگی، فرماندهان نظامی و دیگر مسئولین و همچنین جمعی از خانواده های شهدا لشكر ١٧ علی بن ابی طالب(ع) حضور داشتند. این مركز آموزشی كه […]
اولین مجتمع آموزشی طلاب برای تداوم تحصیلات روحانیون رزمنده، نوزدهم خرداد ماه سال ١٣٦٦ افتتاح شد.
در مراسم آغاز به كار این مجتمع عده ای از روحانیون، شخصیت های علمی، فرهنگی، فرماندهان نظامی و دیگر مسئولین و همچنین جمعی از خانواده های شهدا لشكر ١٧ علی بن ابی طالب(ع) حضور داشتند.
این مركز آموزشی كه مشتمل بر قسمت های گوناگونی مانند كتابخانه، نوارخانه و محل مطالعه و تحصیل بود، به منظور ایجاد تسهیلات برای ادامه آموزش و تحصیل روحانیون رزمنده اعزامی به جبهه ایجاد شده بود.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار