اولین كنگره فرهنگی، ادبی ایثار و جانبازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
حدیث حماسه جانبازان در گسترده این آب و خاك شگرف، حدیثی است كه جز خدای متعال، بلندای قدرت و مرتب آن را نمی داند،« جانبازان» شگفت انسان هایی به شمار می آیند كه با تكیه بر فرهنگی كه از آبشخور رزم ابوالفضل العباس (س) در كرانه فرات سیراب می شود، بدیع ترین و خاق العاده […]
حدیث حماسه جانبازان در گسترده این آب و خاك شگرف، حدیثی است كه جز خدای متعال، بلندای قدرت و مرتب آن را نمی داند،« جانبازان» شگفت انسان هایی به شمار می آیند كه با تكیه بر فرهنگی كه از آبشخور رزم ابوالفضل العباس (س) در كرانه فرات سیراب می شود، بدیع ترین و خاق العاده ترین حماسه قرن را در افق انسانیت ترسیم كرده اند و زیباترین جلوه های«عشق»،«دلدادگی»و«شوریده سری» را به نمایش گذاشته اند.
جانبازان اوراق پر شكوه تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستند، تاریخی كه در فراخنای آن جز خدا حضور ندارد.
به همین خاطر بلند داشتن این اسطوره های بی بدیل، وظیفه ای است سترگ، كه از ژرفای تعبد دینی و انقلابی نشأت می گیرد. در همین راستا بنیاد مستضعفان و جانبازان استان تهران، اولین كنگره فرهنگی، ادبی را در روز جانباز - چهارم شعبان سال ١٤١٢- برگزار كرد.
این كنگره شخصیت و فرهنگ جانبازی را از دریچه دید هنرمندان و نویسندگان به تصویر كشید،آثار نویسندگان و هنرمندان طراز اول كشور و دیگران را در زمینه های شعر، داستان،نقاشی و مقاله و مسابقه گذاشت و به برگزیدگان كنگره جوایز ارزنده نفیسی اهدا نمود.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار