اولین كنگره سراسری شعر دفاع مقدس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین كنگره سراسری شعر دفاع مقدس با نام «خرمشهر»،در خرداد ماه سال ١٣٧١ با حضور ٥٥ تن از شاعران برجسته كشور برگزار شد. خرمشهر نامی است سترگ، در پیشانی ایران كه با یورش وحشیانه دشمن به اسارت درآمد و با سرافشانی پهلوانان كه جان به فرمان اسلام محمدی و بشارت قرآن مبین سپرده بودند،آزادی خود […]
اولین كنگره سراسری شعر دفاع مقدس با نام «خرمشهر»،در خرداد ماه سال ١٣٧١ با حضور ٥٥ تن از شاعران برجسته كشور برگزار شد.
خرمشهر نامی است سترگ، در پیشانی ایران كه با یورش وحشیانه دشمن به اسارت درآمد و با سرافشانی پهلوانان كه جان به فرمان اسلام محمدی و بشارت قرآن مبین سپرده بودند،آزادی خود را بازیافت.
شعر«مضراب شب» سروده محمد حسین جعفریان از جمله آثاری بود كه اسالت اجتماعات را به لرزه در می آورد و اشك ها را برگونه ها جاری می سازد.
دیشب از چشم بسیجی می چكید
از تمام شب، دوعیجی می چكید
باز، باران شهیدان بود ومن
باز،شب های مریوان بود و من
دشت هایم بازتا آهنج رفت
تا غروب كربلای پنج رفت...
دومین كنگره سراسری شعر دفاع مقدس در سنندج و به تاریخ اول و دوم مهرماه سال ١٣٧١ رقم خورده است.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار