اولین كنگره بین المللی شهدای زن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین كنگره ملی و بین المللی شهدای زن همزمان با دهۀ فجر در سال ١٣٨٦ در تهران برگزار شد. هدف از برگزاری این كنگره شناسایی شهدای زن، شاخص، اسوه و معرفی آنان به عنوان الگو به جامعه؛ به ویژه نسل جوان و تجدید خاطره رشادت ها و فداكاری آنان بود. این كنگره، روز سیزدهم بهمن […]
اولین كنگره ملی و بین المللی شهدای زن همزمان با دهۀ فجر در سال ١٣٨٦ در تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این كنگره شناسایی شهدای زن، شاخص، اسوه و معرفی آنان به عنوان الگو به جامعه؛ به ویژه نسل جوان و تجدید خاطره رشادت ها و فداكاری آنان بود.
این كنگره، روز سیزدهم بهمن ماه در تالار وحدت با سخنرانی رییس جمهور، دكتر محمود احمدی نژاد و با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی از سراسر جهان برگزار شد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار