اولین كنفرانس دفاع مقدس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دانشگاه امام حسن(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درك ضرورت و فوریت كار جمع آوری و تدوین تجارب علمی و عملی دفاع مقدس و به منظور حفظ و گسترش فضا و روحیه و فرهنگ دفاع در مملكت اسلامی بازكردن فضای مباحث دفاعی در سطح دانشگاه یان و متخصصان كشور در ارتباط با مسائل مختلف نظامی […]
دانشگاه امام حسن(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درك ضرورت و فوریت كار جمع آوری و تدوین تجارب علمی و عملی دفاع مقدس و به منظور حفظ و گسترش فضا و روحیه و فرهنگ دفاع در مملكت اسلامی بازكردن فضای مباحث دفاعی در سطح دانشگاه یان و متخصصان كشور در ارتباط با مسائل مختلف نظامی و دفاعی و كمك به ارائه یك خط مشی برنامه ریزی شده برای مقابله با تعرضات احتمالی نظامی با تكیه بر تجارب علمی دفاع مقدس، یك زنجیره فعالیت های تحقیقاتی را از سال ١٣٦٨ در اداره كل مطالعات دفاعی خود آغاز نمود و بابرگزاری سلسله كنفرانس های بررسی دفاع مقدس با همیاری رده های سپاه، ارتش و دانشگاه های كشور، به انجام این مهم همت گماشت. بدان امید كه این اندوخته های ارزشمند را كه در اذهان و سینه ها و خاطره های یادگاران زندۀ دوران دفاع مقدس وجود دارد در یك بستر علمی آرام و سالم هدایت نموده، در جهت كلاسه نمودن، تنقیح و پرورش این تجارب و در صورت امكان آكادمیك نمودن بخش عمده ای از آنها اقدام نماید.
اولین نشست از این سلسله نشست ها كه مباحث عمومی و كلان دفاع مقدس را در دستور كار خود قرار داد. در هفته دفاع مقدس سال ١٣٦٩ با ارایه مقالات صاحب نظران ، محققان، استاید دانشگاه و مراكز مطالعاتی نیروهای مسلح به مدت سه روز در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار گردید.
خط كلی مقالات و سخنرانی های ارایه شده در كنفرانس اول بررسی دفاع مقدس، این واقعیت را نشان داد كه دفاع امت ما در دهه گذشته هم در محتوا و هم در قالب ، به شیوه دفاع و جنگ انقلابی بود. محتوا و كیفیت دفاع مقدس كه ناشی از زمینه های منحصر به فرد فرهنگی، اعتقادی انقلاب اسلامی بود، یك شیوۀ نبرد را با قواره ها و قالب های خاص خود ارایه نمود، كه تدوین و تبیین زوایا و ابعاد ظریف آن از اهم وظایفی است كه در شرایط صلح بر دوش مراكز مطالعاتی نیروهای مسلح سنگینی می كند. این نشست دو مركز، ثقل و محور عمده را در مبحث دفاع مقدس ترسیم نمود كه نخست، نقش و اهمیت نیروی انسانی و دوم مبحث تكنولوژی دفاعی است كه بی تردید ترسیم این ها پس از تاكید بر اهمیت و فوریت تلاش علمی و عملی در راستای پیاده نمودن استراتژِ ی دفاع همه جانبه كه از رهنمودهای خدشه ناپذیر امام راحل مان در بعد تضمینی و حراست از كلیت نظام اسلامی است. خواهد بود.
بدین ترتیب نخستین كنفرانس بررسی دفاع مقدس، بر یك نقطه قوت اساسی در طرح ریزی استراتژِ ی دفاع همه جانبه یعنی مقولۀ نیروی انسانی كیفی،آن هم نیروی انسانی كیفی و معتقد و كارآمد و بر یك نقطه ضعف اساسی؛ یعنی كشف دستیابی به تكنلوژی دفاعی متناسب با این استراتژی با تركیب نیرو و سازمان خاص آن انگشت نهاد.
بنابراین دومین كنفرانس بررسی دفاع مقدس به بارزترین و مهم ترین بعد از نیروی انسانی در جنگ و دفاع یعنی مقوله «بسیج» پرداخت.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار