اولین فرماندۀ تیپ ١٧ قم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مرتضی صفاری اولین فرماندۀ تیپ ١٧ قم بود. این تیپ بعد از عملیات طریق القدس تشكیل شد و در جبهه شوش و در خط پدافندی كه از روستای زعن تا روبه روی تپه ١٠٧ را شامل می شد مستقر شدند. پس از وی، سردار شهید حسن درویش به فرماندهی تیپ ١٧ قم منصوب شد و […]
مرتضی صفاری اولین فرماندۀ تیپ ١٧ قم بود. این تیپ بعد از عملیات طریق القدس تشكیل شد و در جبهه شوش و در خط پدافندی كه از روستای زعن تا روبه روی تپه ١٠٧ را شامل می شد مستقر شدند.
پس از وی، سردار شهید حسن درویش به فرماندهی تیپ ١٧ قم منصوب شد و در مرداد ماه ١٣٦١ این تیپ، به تیپ ١٧ علی بن ابی طالب(ع) تغییر نام پیدا كرد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار