اولین فرمانده عملیات جنگ در گلف

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین فرمانده عملیات جنگ در گلف سردار شهید داود كریمی بود. گلف از سوی فرماندهان «پایگاه منتظران شهادت» نامگذاری شده بود، اما بطور رسمی به آن« ستاد عملیات» جنوب گفته می شد، یعنی همه كارهای عملیاتی جنگ در آنجا انجام می شد و به عنوان قوی ترین مركز سپاه در هدایت و كنترل عملیات دفاع […]
اولین فرمانده عملیات جنگ در گلف سردار شهید داود كریمی بود. گلف از سوی فرماندهان «پایگاه منتظران شهادت» نامگذاری شده بود، اما بطور رسمی به آن« ستاد عملیات» جنوب گفته می شد، یعنی همه كارهای عملیاتی جنگ در آنجا انجام می شد و به عنوان قوی ترین مركز سپاه در هدایت و كنترل عملیات دفاع در مقابل دشمن و جنگ محسوب می شد.
سپاه در آغاز جنگ، شهر اهواز را به عنوان مركز فرماندهی خود انتخاب كرد تا فرماندهی و كنترل عملیات به جبهه جنوب را به دلیل تناسب موقعیت محوری و مركزیتی كه داشت انجام دهد.
«گلف» به عنوان پایگاه اصلی فرماندهی سپاه و ستاد عملیات جنوب در شهر اهواز به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی به تمركز فرماندهی سپاه استحكام بخشید چرا كه از مهران تا فاو را می توانست به راحتی كنترل نماید. سردار شهید حاج داود كریمی در پنج ماه اول جنگ مسئولیت گلف را بر عهده گرفت و پس از آن فرمانده سپاه تهران شد. آنگاه سید رحیم صفوی به عنوان فرمانده عملیات ، غلامعلی رشید جانشین وی و شهید حسن باقری مسئول اطلاعات عملیات گلف عهده دار مسئولیت شدند.
این ستاد در سال ١٣٥٩ فعال شد. تشكیل اتاق جنگ و فعال شدن اطلاعات و عملیات، اعزام نیرو ، تشكیل واحدها جنگ و حضور مسئولین نظام از مشخصات اصلی پادگان منتظران شهادت «گلف» بوده است. گلف تا پایان جنگ به عنوان پایگاه فرماندهی و هدایت جنگ مورد استفاده قرار می گرفت.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار