اولین فرمانده سپاه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین فرمانده سپاه پس از شورای فرماندهی، محسن رضایی بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی است كه در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب به فرمان امام خمینی (ره) تشكیل شد. امام در دودم اردیبهشت سال ١٣٥٧ طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسماً تاسیس این نهاد را اعلام كرد و شورای انقلاب با تاسیس […]
اولین فرمانده سپاه پس از شورای فرماندهی، محسن رضایی بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی است كه در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب به فرمان امام خمینی (ره) تشكیل شد.
امام در دودم اردیبهشت سال ١٣٥٧ طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسماً تاسیس این نهاد را اعلام كرد و شورای انقلاب با تاسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گام اساسی را در جهت سازمان دهی این نهاد برداشت. سپاه نهادی نظامی و بازوی مسلح برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی است.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار