اولین فرمانده خط دفاعی دار خوین

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین فرمانده خط دفاعی دارخوین سردار سرلشكر پاسدار شهید حاج حسین خرازی بود. وی در سال ١٣٣٦ در یكی از محله های مستضعف نشین اصفهان متولد شد. در دوران انقلاب به صف مبارزه پیوست؛ پس از انقلاب به عضویت سپاه درآمد و جهت مبارزه با ضد انقلاب روانه كردستان شد. وی با شروع جنگ به […]
اولین فرمانده خط دفاعی دارخوین سردار سرلشكر پاسدار شهید حاج حسین خرازی بود. وی در سال ١٣٣٦ در یكی از محله های مستضعف نشین اصفهان متولد شد. در دوران انقلاب به صف مبارزه پیوست؛ پس از انقلاب به عضویت سپاه درآمد و جهت مبارزه با ضد انقلاب روانه كردستان شد. وی با شروع جنگ به سمت فرمانده اولین خط دفاع منطقه دارخوین برگزیده شد و در عملیات شكست حصر آبادان نقش اساسی داشت. پس از مدتی فرمانده تیپ و سپس لشكر امام حسین(ع) شد؛ در عملیات خیبر یك دست او بر اثر اصابت تركش قطع شد و در عملیات والفجر ٨ یكی از فرماندهان طراح و پیشتاز در حمله بود. او در عملیات كربلای ٥ درخشید و كارآمدی لشكر امام حسین (ع) در تسخیر موانع هلالی شكل كانال ماهی را نشان داد تا آنجا كه به فتح دژهای تسخیر ناپذیربصره دست یافت. سرانجام در روز هشتم اسفند ١٣٦٥ در سرزمین شلمچه و عملیات كربلای ٥ به شهادت رسید. منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار