اولین شهید نظامی ارمنی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شهید زوریك مرادی مسیحی (مرادیان) اولین شهید نظامی ارمنی در دوران هشت سال دفاع مقدس است. وی تنها فرزند پس خانواده ای بود كه در هفتم تیر ماه ١٣٣٩ در تهران چشم به جهان گشود.در سال های تحصیلی دوران ابتدایی در دبستان «ساهاكیان» بااینكه به اتفاق والدین و چهر خواهر خویش در یك اتاق زندگی […]
شهید زوریك مرادی مسیحی (مرادیان) اولین شهید نظامی ارمنی در دوران هشت سال دفاع مقدس است. وی تنها فرزند پس خانواده ای بود كه در هفتم تیر ماه ١٣٣٩ در تهران چشم به جهان گشود.در سال های تحصیلی دوران ابتدایی در دبستان «ساهاكیان» بااینكه به اتفاق والدین و چهر خواهر خویش در یك اتاق زندگی می كرد ولی همیشه شاگرد اول بود.تحصیلات دوره راهنمایی و متوسطه را در دبیرستان ارامنه«كوشش داوتیان» ادامه داد اما در عین ناباروری خویشاوندان و دوستان و با وجود قبولی در امتحانات اعزام به خارج، این جوان با استعداد سال آخر دبیرستان را ناتمام گذارد و داوطلبانه چند ماه پیش از شروع جنگ تحمیلی به خدمات سربازی رفت. پس از طی سه ماه دوره آموزشی در «شاهرود» به لشكر ٦٤ ارومیه منتقل گردید. سرانجام بعد از هشت ماه خدمت بر اثر اصابت تركش خمپاره و مجروحیت شدید در تاریخ نوزدهم مهر ماه ١٣٥٩ در جبهه پیرانشهر، تقریباً نوزده روز بعد از شروع جنگ تحمیلی به خیل شهادت پیوست.
پیكر اولین شهید نظامی ارمنی«زوریك مردایان» پس از انجام مراسم مذهبی در ٢٤ مهرماه ١٣٥٩ در گورستان ارامنه در جاده خراسان در میان حزن و اندوه مردم به خاك سپرده شد
منبع : اولین های دفاع مقدس ؛ محمد خامه یار