اولین شهید مجلس در دفاع مقدس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دكتر مصطفی چمران نمایندۀ حضرت امام در شورای عالی دفاع و نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اولین شهید مجلس در دوران دفاع مقدس بود.دكتر چمران كه سایقه تحصیل در آمریكا داشت و دورۀ مبارزه چریكی را در لبنان و در مقابله با رژیم تجاوز گر صهیونیستی گذارنده بود، پس از شروع جنگ تحمیلی […]
دكتر مصطفی چمران نمایندۀ حضرت امام در شورای عالی دفاع و نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اولین شهید مجلس در دوران دفاع مقدس بود.دكتر چمران كه سایقه تحصیل در آمریكا داشت و دورۀ مبارزه چریكی را در لبنان و در مقابله با رژیم تجاوز گر صهیونیستی گذارنده بود، پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، دوران حماسه ساز و پر تلاش دیگری را در زندگی آغاز كرد كه نمونۀ كامل ایثار، شجاعت و در عین حال فروتنی و كار مداوم بدون هیاهو و فقط برای خدا بود.
گروهی از رزمندگان داوطلب به گرد او جمع شدند و او با تربیت و سازماندهی آنان ستاد جنگ های نا منظم را در اهواز تشكیل داد. این گروه كم كم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات زیادی انجام داد. تنها كسانی كه از نزدیك شاهد ماجراهای تلخ و شیرین، پیروزی و شكست ها، شهامت ها و شهادت ها و ایثارگری های آنان بودند، به گوشه ای از این خدمات كه دكتر چمران شخصاً مایل به تبلیغ و بازگویی آنها نبود،آگاهی دارند.
ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ های نامنظم یكی از این برنامه ها بود كه به كمك آن، جاده های نظامی به سرعت در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ های آب در كنار رود كارون و احداث یك كانال به طول حدود بیست كیلومتر و عرض یكصد متر در مدتی حدود یك ماه ، آب كارون به طرف تانك های دشمن روانه ساخت،به طوری كه آنها مجبور شدند چند كیلومتر عقب نشینی كنند و دژی مقابل خود بسازند و با این عمل فكر تسخیر اهواز را برای همیشه از سر به دور دارند.
یكی از كارهای مهم و اساسی او از همان روزهای اول، ایجاد هماهنگی بین ارتش و سپاه و نیروهای داوطلب مردمی بود كه در منطقه حضور داشتند.او توانست با حمله به تانك های دشمن از سقوط اهواز جلوگیرری كند و سوسنگرد و تپه های الله اكبر را آزاد كند.سرانجام در روز سی و یكم خرداد ماه سال تركش خمپارۀ دشمن به پشت سر دكتر چمران اصابت كرد و تركش های دیگر صورت و سینۀ دو یارش را كه در كنارش ایستاده بودند، شكافت.
در بیمارستان سوسنگرد كه چندی بعد به نام شهید دكتر چمران نامیده شد، كمك های اولیه انجام شد.آمبولانس به طرف اهواز شتافت، ولی فقط جسم بی جانش به اهواز رسید و روح او سبكبال و با كفنی خونین كه لباس رزم او بود، به دیار ملكوتیان و به نزد خدای خویش پرواز كرد.
شهید حادثۀ هفتم تیر ماه سال از شهدای دیگر مجلس شورای اسلامی علاوه بر و سه شهید دیگر كه به دست منافقان به شهادت رسیدند باید از شهیدان مجلس كه به همراه شهید محلاتی بر اثر هدف قرار گرفتن هواپیماهای آنان توسط جنگنده های متجاوز عراق به شهادت رسیدند یاد كرد.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار