اولین شاعر شهید

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شهید حسین ارسلان متخلص به رخشا اولین شاعر صاحب اثر شهید دفع مقدس است. وی در بیست و پنجم بهمن ماه ١٣٢٤ در شهرستان یزد دیده به جهان گشود. در یازدهم آذر ماه ١٣٦٤ عازم جبهه شد. مقارن ظهر بیستم آذر ماه سال ٦٤ در هور الهویزه همراه با شاعر همرزم خود، ماشاء الله صفاری_بندی […]
شهید حسین ارسلان متخلص به رخشا اولین شاعر صاحب اثر شهید دفع مقدس است. وی در بیست و پنجم بهمن ماه ١٣٢٤ در شهرستان یزد دیده به جهان گشود. در یازدهم آذر ماه ١٣٦٤ عازم جبهه شد. مقارن ظهر بیستم آذر ماه سال ٦٤ در هور الهویزه همراه با شاعر همرزم خود، ماشاء الله صفاری_بندی سیرجانی ) با شهادت به دیدار حق تعالی شتافت.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار