اولین سمینار بررسی جنگ در ایران و جهان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین سمینار بررسی جنگ در ایران و جهان،روزهای شانزدهم تا هجدهم شهریور ماه سال ١٣٧٢ در كرمانشاه برگزار شد. در این سمینار سه روزه بسیاری از نویسندگان و رمان نویسان جنگ، نغمۀ پایداری رزمندگان را به گوش جان شنیدند و از عشق به ایمان و از مهر به میهن سخن گفتند. در طول سمینار مقالاتی […]
اولین سمینار بررسی جنگ در ایران و جهان،روزهای شانزدهم تا هجدهم شهریور ماه سال ١٣٧٢ در كرمانشاه برگزار شد. در این سمینار سه روزه بسیاری از نویسندگان و رمان نویسان جنگ، نغمۀ پایداری رزمندگان را به گوش جان شنیدند و از عشق به ایمان و از مهر به میهن سخن گفتند. در طول سمینار مقالاتی توسط مدعوین قرائت و سخنرانی هایی ایراد شد كه این مقالات در كتابی تحت عنوان«مجموعه مقالات سمینار بررسی رمان جنگ در ایران و جهان»توسط بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به چاپ رسید.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار