اولین دوره عالی فرماندهی گردان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین دوره عالی مالك اشتر با هدف آموزش فرماندهان گردان سپاه در سال ١٣٦٢ توسط شهید اسماعیل دقایقی تشكیل شد.كه خود اولین دانشجوی دوره بود، با همت دوستانش نه تنها تجربیات، بلكه سطح علمی فرماندهان سپاه پاسداران را ارتقاء داد. قبل از پایان دوره بود كه شروع عملیات خیبر در جزایر مجنون دوره را نیمه […]
اولین دوره عالی مالك اشتر با هدف آموزش فرماندهان گردان سپاه در سال ١٣٦٢ توسط شهید اسماعیل دقایقی تشكیل شد.كه خود اولین دانشجوی دوره بود، با همت دوستانش نه تنها تجربیات، بلكه سطح علمی فرماندهان سپاه پاسداران را ارتقاء داد. قبل از پایان دوره بود كه شروع عملیات خیبر در جزایر مجنون دوره را نیمه كاره رها كرد و به عنوان فرمانده یكی از گردان های خط مقدم به منطقه شتافت. وی پس از پایان عملیات به دوره بازگشت ودر خرداد ١٣٦٣ آن را به اتمام رساند.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار