اولین دوره آشنایی با معارف دفاع مقدس

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، اولیم دوره آشنایی با معارف دفاع مقدس با هدف ادراك حقیقت دو روایت معرفتی جنگ را برگزار كرد.مرحله اول این دوره از تاریخ چهاردهم مهر ماه سال ١٣٨٤ آغاز شد و از علاقه مندان به شركت در این دوره ثبت نام گردیده، در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل حقیقت […]
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، اولیم دوره آشنایی با معارف دفاع مقدس با هدف ادراك حقیقت دو روایت معرفتی جنگ را برگزار كرد.مرحله اول این دوره از تاریخ چهاردهم مهر ماه سال ١٣٨٤ آغاز شد و از علاقه مندان به شركت در این دوره ثبت نام گردیده، در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل حقیقت جنگ(نگاه باطنی شهید آوینی)،راه زندگی(سیره عملی زندگی شهدا) جنگ دو ست داشتن، دستاوردهای دفاع مقدس، هدایت اندیشمندان دفاع مقدس، سیر كلی جنگ و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار