اولین داستان جنگ شهرها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
نخستین داستانی كه با این موضوع محوری به صورت كتاب انتشار یافت، حمله هوایی(١٣٥٩)،نوشتۀ حسین داریان بود. با پخش آزیر قرمز، پسر بچۀ راوی داستان كه خانواده اش در یك مجتمع مسكونی زندگی می كند، به همراه خانواده و عده ای از همسایه ها، به زیر زمین مجتمع پناه می برد،نگرانی آنها، بیرون بودن پدر […]
نخستین داستانی كه با این موضوع محوری به صورت كتاب انتشار یافت، حمله هوایی(١٣٥٩)،نوشتۀ حسین داریان بود.
با پخش آزیر قرمز، پسر بچۀ راوی داستان كه خانواده اش در یك مجتمع مسكونی زندگی می كند، به همراه خانواده و عده ای از همسایه ها، به زیر زمین مجتمع پناه می برد،نگرانی آنها، بیرون بودن پدر از خانه، و نیامدن اوست. اما كمی بعد پدر نیز از راه می رسد؛ در حالی كه مردی را به عنوان میهمان، به همراه خود دارد.
در مدت زمانی كه در زیر زمین به سر می برند، صحبت ها و بحث هایی پیش می آید كه افراد را با یكدیگر نزدیك تر می كند، به عكس همیشه ، توجه همه را به خود معطوف می بیند؛ و به همین خاطر، احساس می كند كه بزرگتر شده است و به او اهمیت می دهند. در نتیجه،تصمیم می گیرد كه او نیز، نقشی در مبارزه با دشمن متجاوز به عهده بگیرد. پس،فردا، كه مهمان پدرش عازم جبهه می شود، تمام پول قلك خود را به او می دهد،تا خرج جنگ زده ها شود.
منبع :كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار