اولین خودروهای پدافند شیمیایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
استفاده مكرر رژیم متجاوز عراق از بمب های شیمیایی در جبهه ها موجب شد تا طراحان و متخصصان در صدد مقابله با آن برآیند، از این رو، جهاد سازندگی اصفهان طرح و ساخت خودروهای پدافند شیمیایی را به طور جدی در دستور كار خود قرار داد و موفق شد اولین سری از این خودروها را […]
استفاده مكرر رژیم متجاوز عراق از بمب های شیمیایی در جبهه ها موجب شد تا طراحان و متخصصان در صدد مقابله با آن برآیند، از این رو، جهاد سازندگی اصفهان طرح و ساخت خودروهای پدافند شیمیایی را به طور جدی در دستور كار خود قرار داد و موفق شد اولین سری از این خودروها را ساخته و به جبهه ها عرضه كند.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار