اولین خلبان شهید

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین خلبان شهید در دوران دفاه مقدس ، شهید فیروز شیخ حسنی فرزند حمزه بود.وی در سال ١٣٣١ در شهرستان تن كابن از خطۀ سرسبز شمال دیده به جهان گشود. وی در اولین روز جنگ تحمیلی مصادف با سی و یكم شهریور ١٣٥٩،طی مأموریتی از پایگاه چهارم شكاری اصفهان عازم جبهه های نبرد شد و […]
اولین خلبان شهید در دوران دفاه مقدس ، شهید فیروز شیخ حسنی فرزند حمزه بود.وی در سال ١٣٣١ در شهرستان تن كابن از خطۀ سرسبز شمال دیده به جهان گشود.
وی در اولین روز جنگ تحمیلی مصادف با سی و یكم شهریور ١٣٥٩،طی مأموریتی از پایگاه چهارم شكاری اصفهان عازم جبهه های نبرد شد و در همان روز پس از درگیری هوایی با دشمن به شهادت رسید و در زادگاه خود به خاك سپرده شد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس ؛ محمد خامه یار