اولین خبرنگار شهید رسانه ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین شهید روزنامۀ كیهان در دفاع مقدس، شهید یوسف نصوحی پور عضو تحریریه این روزنامه بود كه در عملیات «دب حران» در چهاردهم آبان ماه ١٣٥٩ به شهادت رسید.وی به سال ١٣٣٥ در مشهد پا به عرصۀ وجود گذاشته بود. اولین خبرنگار شهید روزنامۀ اطلاعات در دفاع مقدس شهید ایرج ایزد پناه بود كه در […]
اولین شهید روزنامۀ كیهان در دفاع مقدس، شهید یوسف نصوحی پور عضو تحریریه این روزنامه بود كه در عملیات «دب حران» در چهاردهم آبان ماه ١٣٥٩ به شهادت رسید.وی به سال ١٣٣٥ در مشهد پا به عرصۀ وجود گذاشته بود.
اولین خبرنگار شهید روزنامۀ اطلاعات در دفاع مقدس شهید ایرج ایزد پناه بود كه در تاریخ هیجدهم دی ماه ١٣٥٩ در جبهۀ «هویزه» به شهادت رسید.وی در سوم اردیبهشت ١٣٣٥ در تهران دیده به جهان گشوده بود.
اولین خبرنگار روزنامه جمهوری در دفاع مقدس ، شهید فتح الله ژیان پناه بود كه در دوم آبان ماه سال ١٣٥٩ در«سرپل ذهاب» به شهادت رسید وی در اول فروردین ١٣٣٥ در تهران به دنیاآمد.
اولین خبرنگار و گزارشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی شهید حسین فرهادی كوهپایی بود كه در دهم مهر ١٣٥٩ در منطقه«موسیان» در غرب كشور به شهادت رسید. شهید فرهادی در رشته فرهنگ و ادب تحصیل كرده بود.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار