اولین حمله ثبت شده شیمیایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در طول جنگ تحمیلی عراق با استفاده مكرر از سلاح های شیمیایی و میكروبی علیه رزمندگان اسلام، بر تخلفات خود از كنوانسیون ژنو٢ می افزاید: اولین حمله ثبت شده شیمیایی عراق مربوط به اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٣ دی ماه ١٣٥٩ است كه در منطقه ای بین هلاله و […]
در طول جنگ تحمیلی عراق با استفاده مكرر از سلاح های شیمیایی و میكروبی علیه رزمندگان اسلام، بر تخلفات خود از كنوانسیون ژنو٢ می افزاید: اولین حمله ثبت شده شیمیایی عراق مربوط به اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٣ دی ماه ١٣٥٩ است كه در منطقه ای بین هلاله و نی خزر در پنجاه كیلومتری غرب ایلام با گلوله های شیمیایی نیروهای رزمنده ایرانی را مرود حمله قرار داد و تعدادی را مجروح شیمیایی كرد و از این تاریخ به بعد عراق حملات شیمیایی را در دستور كار خود قرار داد. در تاریخ ٢٨ امتبر ١٩٨٣ ایران برابر این تخلف بین المللی نامه ای به دبیر كل نوشت و خواستار اعزام هیأتی جهت این امر شد. حملات بعدی عراق در منطقه عملیاتی خیبر و جزایر مجنون بود كه به طرز بی سابقه ای اقدام به حملات شیمیایی نمود.
منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار