اولین جشنواره هنركردی جنگ در مهاباد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین جشنواره هنر كردی در جنگ تحمیلی با پیام نخست وزیر وبا حضور سرپرست ستاد تبلیغات جنگ،جمعی از سخن پردازان وگویندگان ادیب كرد،شخصیت های سیاسی ومذهبی استان های آذربایجان غربی،كردستان وكرمانشاه وجمعی از بازماندگان شهدای حلبچه وقشرهای مختلف مردم در تاریخ پنجم خرداد سال ١٣٦٧ در مهاباد افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره هنر […]
اولین جشنواره هنر كردی در جنگ تحمیلی با پیام نخست وزیر وبا حضور سرپرست ستاد تبلیغات جنگ،جمعی از سخن پردازان وگویندگان ادیب كرد،شخصیت های سیاسی ومذهبی استان های آذربایجان غربی،كردستان وكرمانشاه وجمعی از بازماندگان شهدای حلبچه وقشرهای مختلف مردم در تاریخ پنجم خرداد سال ١٣٦٧ در مهاباد افتتاح شد.
در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره هنر كردی در جنگ تحمیلی ابتداپیام نخست وزیر قرائت شد ،سپس دكتر كمال خرازی سرپرست ستاد تبلیغات جنگ،طی سخنانی با اشاره به ظلمی كه توسط استكبار جهانی به دست صدام جنایتكار ،بر مردم مسلمان دو كشور ایران وعراق وارد می شود ،هنرمندان را به ثبت مظالم وجاوادانه ساختن حماسه های مقاومت وایستادگی ملت ایران دعوت كرد.
این جشنواره به مدت سه شب برگزار شد ، وطی آن هنرمندان كردزبان منطقه به ارائه آثار خود در رابطه با جنایات رژیم صدام و حماسه مقاومت مردم خواهند پرداخت .
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار