اولین جشنواره مطبوعات

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در اولین جشنواره مطبوعات كه سال ١٣٧٣ برگزار شد، هیأت دوران بخش مسابقه ، شهید مرتضی آوینی را به عنوان بهترین سر مقاله نویس و الگوی شایسته عرصه ی مطبوعات معرفی كرد هیأت داوران همچنین روزنامه كیهان را به دلیل مطالب دفاع مقدس و نیز توجه به مساله تهاجم فرهنگی برگزید. انتخاب سید شهیدان اهل […]
در اولین جشنواره مطبوعات كه سال ١٣٧٣ برگزار شد، هیأت دوران بخش مسابقه ، شهید مرتضی آوینی را به عنوان بهترین سر مقاله نویس و الگوی شایسته عرصه ی مطبوعات معرفی كرد هیأت داوران همچنین روزنامه كیهان را به دلیل مطالب دفاع مقدس و نیز توجه به مساله تهاجم فرهنگی برگزید. انتخاب سید شهیدان اهل قلم به عنوان الگوی شایسته عرصه مطبوعات، آن هم در اولین دوره جشنواره مطبوعات،آغاز خوبی برای این حركت فرهنگی بود.
در اواسط سال ١٣٧٢ طرح اولیه جشنواره مطبوعات در معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و با نظرات اصحاب قلم تكمیل گردید و مقدمات برپایی اولیه جشنواره مطبوعات در اردیبهشت ماه سال ١٣٧٣ نیز مهیا شد.
قدردانی و ارج نهادن به تلاش های اصحاب و مطبوعات و ارتقای سطح تولیدات مطبوعاتی كشور از طریق توانمندی ها و نیز ایجاد رقابت سالم، جزو مهم ترین سیاست ها و اهداف جشنواره مطبوعات عنوان شد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار