اولین جشنواره سرودهای حماسی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین جشنواره سرودهای حماسی با اجرای ١٤٠ برنامه موسیقی توسط بیست گروه كرد برگزار شد. اولین جشنواره سرودهای حماسی اقوام ایران، به صورت میدانی، در طول هفته دفاع مقدس در سال ١٣٨٣ هر شب در محوطۀ باز فرهنگسرای ملل، هنر، دانشجو، پایداری، بهمن،خانواده، تفكر، علوم و خانه فرهنگ باصفا برگزار شد. منبع : كتاب اولین […]
اولین جشنواره سرودهای حماسی با اجرای ١٤٠ برنامه موسیقی توسط بیست گروه كرد برگزار شد. اولین جشنواره سرودهای حماسی اقوام ایران، به صورت میدانی، در طول هفته دفاع مقدس در سال ١٣٨٣ هر شب در محوطۀ باز فرهنگسرای ملل، هنر، دانشجو، پایداری، بهمن،خانواده، تفكر، علوم و خانه فرهنگ باصفا برگزار شد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار