اولین جشنواره تئاتر خیابانی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین جشنواره تئاتر خیابانی گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت مركز مقاومت بسیج وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ٣١ شهریور تا ششم مهر ماه سال ١٣٨٣ برگزار شد.این جشنواره به منظور اشاعه تفكر بسیجی جامعه از سوی این وزارتخانه با اقداماتی از جمله ساخت نماهنگ های مختلف،آنونس ها ی مربوط به بسیج و دفاع […]
اولین جشنواره تئاتر خیابانی گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت مركز مقاومت بسیج وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ٣١ شهریور تا ششم مهر ماه سال ١٣٨٣ برگزار شد.این جشنواره به منظور اشاعه تفكر بسیجی جامعه از سوی این وزارتخانه با اقداماتی از جمله ساخت نماهنگ های مختلف،آنونس ها ی مربوط به بسیج و دفاع مقدس و تشكیل گروه های نمایشی صورت گرفت.
در فراخوان برگزرای اولین جشنواره تئاتر خیابانی بسیج، از میان شصت گروه نمایشی شركت كننده، سی گروه انتخاب شدند كه نمایش های خود را در بیش از پنجاه مكان از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارت، مساجد، مراكز انتظامی و نظامی،پارك ها، میادین و سایر مكان های عمومی به مرحله اجرا گذاشتند.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار