اولین بیمارستان صحرایی مجهز به اتاق عمل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین بیمارستان صحرایی مجهز به اتاق عمل در عملیات فتح المبین فرودین ١٣٦١ به كار گرفته شد. این اقدام برای اولین بار در روند جنگ تحمیلی شكل گرفت موجب شد با اقدامات و پیگیری های اولیه در این بیمارستان مجروحان زیادی از خطر مرگ نجات یابند. منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه […]
اولین بیمارستان صحرایی مجهز به اتاق عمل در عملیات فتح المبین فرودین ١٣٦١ به كار گرفته شد. این اقدام برای اولین بار در روند جنگ تحمیلی شكل گرفت موجب شد با اقدامات و پیگیری های اولیه در این بیمارستان مجروحان زیادی از خطر مرگ نجات یابند.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار