اولین بیمارستان ریلی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین بیمارستان ریلی در عملیات بیت المقدس و در اردیبهشت ماه سال ١٣٦١ ایجاد شد. این بیمارستان توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور معالجه و انتقال سریع مجروحان این عملیات با استفاده از قطارهای مسافر بری ایجاد شد. سردار محمد فتحیان با اشاره به گستردگی عملیات بیت المقدس و بالا بودن تعداد […]
اولین بیمارستان ریلی در عملیات بیت المقدس و در اردیبهشت ماه سال ١٣٦١ ایجاد شد. این بیمارستان توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور معالجه و انتقال سریع مجروحان این عملیات با استفاده از قطارهای مسافر بری ایجاد شد.
سردار محمد فتحیان با اشاره به گستردگی عملیات بیت المقدس و بالا بودن تعداد مجروحان می گوید : « برای اولین بار ما از بیمارستان ریلی هلال احمر استفاده كردیم . بیمارستان در قطاری بود كه هلال احمر آنرا آورد . این بیمارستان ریلی مجهز به اتاق عمل بود و در مرحله دوم و سوم كه حجم مجروحان ما خیلی سنگین شده بود مجروحان با آسیب دیدگی بالا همزمان تحت مداوا و جراحی قرار گرفته و در همان حال هم منتقل می شدند.
هلال احمر در تامین امداد گر انصافاً كمك بزرگی كرد حدود ١٥٠٠نفر امداد گر آموزش دیده در اختیار ما قرار داد كه ما بین واحدهای رزمی توزیع كردیم.
در مجموع سپاه در عملیات بیت المقدس تجربۀ بزرگ عملیات فتح المبین را داشتیم. مسئولان امدادی ما از سطح گردان تا سطح لشكر و قرار گاه مشخص بود كه چه كسانی هستند.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار