اولین بمباران شیمیایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین بمباران در سوم آبان ١٣٦٢ چند روز پس از آغاز عملیات “والفجر٤“ شهر مرزی میروان با گاز خردل توسط عراق بمباران شیمیایی شد. این حمله منجر به مصدوم شدن عده ای از رزمندگان و نیز گروهی از مردم غیره نظامی شد كه در میان جوانان زنان و كودكان نیز به چشم می خوردند.٩ تن […]
اولین بمباران در سوم آبان ١٣٦٢ چند روز پس از آغاز عملیات “والفجر٤“ شهر مرزی میروان با گاز خردل توسط عراق بمباران شیمیایی شد. این حمله منجر به مصدوم شدن عده ای از رزمندگان و نیز گروهی از مردم غیره نظامی شد كه در میان جوانان زنان و كودكان نیز به چشم می خوردند.٩ تن از مردم روستایی و تعدادی از رزمندگان اسلام، ٧٢ ساعت بعد از اثر نارسایی شدید تنفسی به شهادت رسیدند.
برخی از مصدومین روستایی در بیمارستان اظهار داشتند در هنگام بمباران شیمیایی در بیرون از روستا مشغول كار بودند و هنگام بازگشت مشاهده نمودند برخی از اهالی دچار نارحتی شدید تنفسی شده اند و كف خونی از دهانشان جاری شده و عده ای در همین حال به شهادت رسیده بودند. منبع : اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار