اولین افشا رابطه آلمان باتسلیحات شیمیایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اولین كسانی كه در سطح بین المللی رابطه شركت های آلمانی با تسلیحات شیمیایی عراق را فاش كردند آمریكایی ها بودند. بنا به گزارش بی.بی.سی. در سپتامبر ١٩٨٠ دولت ریگان یك خبرگزاری اطلاعاتی ملی را مامور بررسی گسترش سلاح های شیمیایی در جهان سوم كرد.این خبر گزاری در گزارش خود در مورد عراق هشدار داده […]
اولین كسانی كه در سطح بین المللی رابطه شركت های آلمانی با تسلیحات شیمیایی عراق را فاش كردند آمریكایی ها بودند. بنا به گزارش بی.بی.سی. در سپتامبر ١٩٨٠ دولت ریگان یك خبرگزاری اطلاعاتی ملی را مامور بررسی گسترش سلاح های شیمیایی در جهان سوم كرد.این خبر گزاری در گزارش خود در مورد عراق هشدار داده بود كه فرایند مداوم خرید مستقیم مواد شیمیایی و مهماتی كه به منزله بمب یا خمپاره از ماده شیمیایی مسموم كننده پر می شود و سایر امكانات تولید این جنگ افزار از اروپای غربی و مصر ادامه دارد. در این گزارش بخصوص از دولت “بن “ به خاطر جلوگیری نكردن از كار شركت های آلمانی طرف قرار داد انتقاد شده بود.جزئیات گزارش نشان دهنده آن بود كه آلمان غربی كمك های فنی را در تهیه گاز فلج كننده اعصاب فراهم آورده است.
به طور غیره رسمی این اطلاعات به دولت آلمان غربی گوش زد شد اما كسی توجهی نكرد تا آنكه در مارس ١٩٨٤ نیویورك تایمز با استناد به منابع اطلاعاتی آمریكا(سیا) گزارش مفصلی از عملكرد شركت های آلمانی در ساخت و ساز كارخانه سامرا ارائه كرد و در آن از شركت “كارل كولب“ نیز نام برد.
این مقاله موجب شد تا مقامات آلمانی به آن واكنش نشان دهند. از جمله “هلموت كوهل“ صدر اعظم آلمان غربی در یك بیانیه وعده داد كه به موضوع رسیدگی كند.همچنین یكی از مقامات برجسته پنتاگون در این رابطه اظهار داشت: ما می دانیم كه دو كارخانه آلمان غربی، عراق را در تولید جنگ افزارهای شیمیایی یاری می كنند. یكی از آنها نقش برجسته ای در این امر دارد و هنوز هم به كار خود ادامه می دهد این مقام افزود این كارخانه علاوه بر ماده “پتسی زیدن pesticides “احتمالاً گاز خردل و اعصاب هم تولید می كند.
از این به بعد كه به آرامی سرو صدای دخالت شركت های آلمانی دركارخانه جات تسلیحات شیمیایی عراق پخش شد. و از طرفی عراق نیز در این زمان به نحو گسترده ای از گاز شیمیایی علیه نظامیان ایران استفاده می كرد كه منجر به اعزام هیئت بازرسی سازمان ملل به ایران می شد. این عوامل باعث شد كه در شانزدهم اوت ١٩٨٤ قوانین كنترلی سخت تری بر صادرات مواد شیمیایی علی الخصوص به عراق وضع گردید .
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار