اولین اعلام نقض صریح پروتكل ١٩٢٥ ژنو

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دكتر علی اكبر ولایتی در كنفرانس خلع سلاح ژنو خواستار برخورد قاطعانه جامع بین المللی با عراق در بكار گیری سلاح های شیمیایی شد. وی افزود: علی رغم اینكه استفاده از سلاح های شیمیایی مكرراً به تأیید كارشناسان سازمان ملل متحد رسیده است، اقدامات جامعه بین المللی برای جلوگیری از این جنایت جنگی كافی نبوده […]
دكتر علی اكبر ولایتی در كنفرانس خلع سلاح ژنو خواستار برخورد قاطعانه جامع بین المللی با عراق در بكار گیری سلاح های شیمیایی شد. وی افزود: علی رغم اینكه استفاده از سلاح های شیمیایی مكرراً به تأیید كارشناسان سازمان ملل متحد رسیده است، اقدامات جامعه بین المللی برای جلوگیری از این جنایت جنگی كافی نبوده است. دكتر ولایتی اعلام كردكه از زمان تأسیس سازمان ملل متحد این اولین بار است كه نام یك كشور رسماً به عنوان ناقص صریح مفاد پروتكل ١٩٢٥ ژنو برده می شود، بااین حال صدور مواد شیمیایی كه قابلیت تبدیل به سلاح شیمیایی را دارند، به این كشور ادامه دارد. وی از كنفرانس ژنو و سازمان ملل متحد خواست تا برای اجرای این موار همكاری های لازم را بنمایند:
١.اعلام محكومیت مجدد كاربرد سلاح های شیمیایی و تصریح به اینكه این عمل یك جنایت جنگی است٢. بررسی دربارۀ كشورهای صادر كننده تسلیحات مواد شیمیایی قابل استفاده در این زمینه به عراق.٣. تحریم صدور مواد شیمیایی قابل استفاده در سلاح شیمیایی و تكنولوژی مربوطه به عراق ٤. اعزام تیم بازرسی توسط دبیر كل سازمان ملل در همه موارد درخواستی جمهوری اسلامی ایران و در حداقل زمان ٥. تقاضا از همه كشورها كه با توجه به تضعیف پروتكل ١٩٢٥ ژنو بر اثر اقدامات غیر انسانی عراق، بار دیگر تعهد خود را به پروتكل اعلام نمایند. ٦. در خواست صریح از عراق مبنی بر تعهد بر عدم استفاده هر چند محدود از سلاح های شیمیایی.
وزیر امور خارجه ایران همچنین تصریح كرد تا زمانی كه رژیم عراق به طور رسمی و علنی از عمل تعهدات خود سرباز زند، ایران حق دفاع را برای خود محفوظ نگاه می دارد.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار