اولین اعلام نام به كار برنده سلاح شیمیایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
با شروع عملیات والفجر ٨ در منطقه فاو در بیستم بهمن ١٣٦٤ و پیشروی اعجاب انگیز رزمندگان اسلام و عقب نشینی مزدوران بعثی، رژیم عراق بار دیگر به سلاح های شیمیایی متوسل شد و آن را در سطحی وسیع به كار گرفت. جمهوری اسلامی ایران با اعلام موضوع به دبیر كل سازمان ملل متحد در […]
با شروع عملیات والفجر ٨ در منطقه فاو در بیستم بهمن ١٣٦٤ و پیشروی اعجاب انگیز رزمندگان اسلام و عقب نشینی مزدوران بعثی، رژیم عراق بار دیگر به سلاح های شیمیایی متوسل شد و آن را در سطحی وسیع به كار گرفت. جمهوری اسلامی ایران با اعلام موضوع به دبیر كل سازمان ملل متحد در خواست اعزام هیأت كارشناسی به منطقه را مطرح كرد با گسیل شدن هیأت كارشناسی به ایران و بازدید از مصدومین حادثه گزارشی تهیه شد كه از دامنه گسترده كاربرد سلاح های شیمیایی به شدت اظهار نگرانی شد و به كارگیری این سلاح ها را تأیید كردند. شورای امنیت پس از استماع گزارش هیأت كارشناسی اعزامی به منطقه طی بیانیه ٢١ مارس ١٩٨٦ برابر با اول فروردین ١٣٦٥ استفاده گسترده عراق از سلاح های شیمیایی با اظهار نگرانی عمیق این عمل را به شدت محكوم كرد. در بخش های دیگر این بیانیه با اشاره به بیانیه های قبلی رعایت قوانین مربوط به جنگ خواسته شده و ادامه جنگ محكوم گردیده است. در این بیانیه برای نخستین بار عراق با ذكر نام به عنوان به كار برنده سلاح های شیمیایی با كل مسأله جنگ ضعیف تر و كم رنگ تر شده است.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار