اولین اطلاعیه ستاد تبلیغات جنگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
ستاد تبلیغات جنگ كه به دنبال پایان كار شورای عالی دفاع تشكیل شده است، در ٢٦ اردیبهشت ماه سال ١٣٦٠ با انتشار اطلاعیه ای كار خود را آغاز كرد. متن اطلاعیه ستاد تیلیغات جنگ وابسته به دفتر فرماندهی كل قوا به این شرح است : با توجه به منع قانونی ادامه كار ستاد تبلیغات شورای […]
ستاد تبلیغات جنگ كه به دنبال پایان كار شورای عالی دفاع تشكیل شده است، در ٢٦ اردیبهشت ماه سال ١٣٦٠ با انتشار اطلاعیه ای كار خود را آغاز كرد.
متن اطلاعیه ستاد تیلیغات جنگ وابسته به دفتر فرماندهی كل قوا به این شرح است :
با توجه به منع قانونی ادامه كار ستاد تبلیغات شورای عالی دفاع تحت نام سابق خود واهمیت ولزوم ادامه هماهنگی تبلیغات وخبر رسانی مربوط به جنگ در جلسه ٢٥اردیبهشت سال ١٣٦٠ شورای عالی دفاع مساله طرح ومقدر گردید كه ستاد تبلیغات شورای عالی دفاع از این پس تحت عنوان ستاد تبلیغات جنگ با همان وظایف ومسئولیت سابق در ارتباط با دفتر فرماندهی كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران كار خود را ادامه دهد.ستاد تبلیغات جنگ از همه وسائل ارتباط جمعی،نهادها وسازمانهای كشوری ولشكری می خواهد كه در این شرایط با آگاهی مردم قهرمان ومسلمان ایران از واقعیات جنگ كه جنبه حیاتی دارد وهماهنگی اطلاعات وتبلیغات مربوط به جنگ نقش اساسی را در دستیابی به پیروزی نهایی می تواند داشته باشد ،نهایت همكاری را با این ستاد انجام دهند.
بدیهی است همه اطلاعات واخبار ومسائل مربوط به جنگ باید منحصراًاز طریق این ستاد هماهنگ گردد.
اولین همایش راهیان نور
اولین همایش كاروان های راهیان نور در اسفند ماه سال ١٣٨٠ از سوی بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس در تهران برگزار شد .در این همایش راه های استفاده بهینه از مناطق عملیاتی ،مشكلات موجود و...مورد بررسی قرار گرفت.
منبع : كتاب اولین های دفاع مقدس؛ محمد خامه یار